Kresťanský satelitný kanál SAT 7 k situácii v arabských krajinách

Spolupracujúci partner Fínskej misijnej spoločnosti – kresťanský satelitný kanál SAT 7 vyzýva k príhovorným modlitbám ako reakciu na nepokoje v arabských krajinách po povstaní v Tunisku a v Egypte. Modliť sa treba za pokojné zmeny a aby tieto zmeny boli trvalé a aby tamojšie cirkvi mohli ďalej pokojne pracovať a "byť soľou a svetlom" v tamojšej spoločnosti.

SAT 7 je televízny kanál, ktorý vysiela nepretržite v arabčine, turečtine a perzštine pre oblasť severnej Afriky a Blízkeho východu. Založený bol roku 1996 a jeho cieľom je podporovať tamojších kresťanov a vytvárať porozumenie medzi náboženstvami. Program zahrnuje diskusné panely, drámy, hudbu, programy pre deti a biblickú výučbu. Kanál sleduje do 20 miliónov divákov. Fínska ev. misia je jednou zo zakladajúcich členov kanála. Jej partnerom je aj spolupracujúca Evanjelicko-luteránska cirkev v Jordánsku a vo Svätej zemi (ELCJHL).Zastúpená je tiež v správnej rade SAT 7.

(evl.fi)

Komentovať