Európske cirkvi pripravujú stanovisko k stratégii otázky Rómov v EU

14. a 15. februára 2011 sa v Budapešti konalo partnerské výročné stretnutie dvoch európskych cirkevných organizácií – Výboru európských cirkví pre záležitosti prisťahovalectva (CCME) a Eurodiaconie. Hostiteľom bola Reformovaná cirkev v Maďarsku(RCM). Na programe sa hovorilo o potrebe reformy systému a význame kultúrnej rozmanitosti rómskych komunít. Za CCME bola vedúca tajomníčka Doris Peschke, za Eurodiaconiu Catherine Storry. Okrem RCM boli zástupcovia reformovaného dištriktu zo Sedmohradska, Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, SLZ, fínskych, nórskych a talianskych evanjelikov, Spojenej metodistickej cirkvi, ako aj delegáti
dánskych, holandských, poľských a talianských diakonických organizácií a jeden zástupca kancelárie Výboru Konferencie európskych cirkví – cirkev a spoločnosť (CEC-CSC). Ústrednou témou bola rómska integrácia pod polročným  maďarským predsedníctvom EU . Spolupracujúce organizácie začali s prípravou spoločného stanoviska a balíka odporúčaní pre pripravovaný Európsky rámcový program pre Rómov (European Roma Framwork). Prítomných o plánoch a predstavách  maďarskej vlády riešenia rómskej otázky informovala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti MR Rita Izsák.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať