Andrej Hajduk – BOŽIA REČ

Andrej Hajduk – BOŽIA REČ

Bože, Tvoje prikázania
cez stáročia rovné sú.
Ako rosa, ako manna
radosť duši prinesú.

Aj po čase, keď sa stmieva,
v srdci jas ich ožíva.
Božia reč je nepremenná,
dobrá, čistá, pravdivá.

Komentovať