„A všetci spoločne opášte sa pokorou“ (1Pt 5,5)

Stará legenda, ktorá má hlboký duchovný význam nám rozpráva; Diabol raz mocne napadol svätého muža na jeho dlhej osamotenej ceste. Ale všetko namáhanie zlého nepriateľa bolo daromné. Nakoniec povedal: „Či vieš, prečo ti nemôžem spraviť nič zlého? Myslíš si snáď, pretože sa mnoho postíš, nedopraješ si spánok a ťažko pracuješ? To všetko mi neprekáža premôcť ťa, bráni mi v tom jedine tvoja veľká pokora. Dokiaľ ňou budeš odetý, nemajú moje zbrane nad tebou moc.“ —

Pokora je neviditeľné, bezpečné vyzbrojenie, ktoré nás chráni pred útokmi nepriateľa. Aby sme ju dosiahli, musíme prísť k Pánovi, ktorý o sebe povedal: „učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci“! (Mt 11, 29.)
Pokora je odev pre každodenný život, do ktorého sa musíme ustavične zaodievať. Ona robí naše srdce radostným a ochotným slúžiť druhým, a chráni nás pred prílišnou citlivosťou. Kto je pokorným vzrastá v milosti, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokora je pôda, na ktorej rastie a kvitne ovocie Ducha. Skutočne pokorní veria Božím zasľúbeniam, podrobujú sa Božej vôli, sú pripravení slúžiť bratom a dajú si povedať.

Tak nás privádza pokora k pravému šťastiu a pravej múdrosti, a ešte lepšie; Pán bude s nami prebývať. „Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.“ (Iz 57, 15.)

Pokoj Vám!!

Komentovať