V Maďarsku riešili otázku rómskej stratégie

14. februára 2011 sa v Budapešti z iniciatívy maďarského predsedníctva EU konalo stretnutie zástupcov EU a zástupcov ekumenických organizácií a cirkví Maďarska , na ktorom prerokovali otázky rómskej stratégie EU ako aj maďarskej rómskej stratégie .Poradu odborníkov zorganizovala Reformovaná cirkev v Maďarsku. Evanjelickú cirkev v Maďarsku zastupoval   Bakay Péter ,referent pre  misiu Cigánov.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať