Zomrela ses.farárka Erika Sukovská

Zomrela Erika Sukovská

  •  11.08.20
  •   Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu
Zomrela Erika Sukovská

Milé sestry, milí bratia, v nádeji vzkriesenia vám oznamujem, že naša milá spolusestra v oltárnej službe Erika Sukovská v nedeľu 9.8.2020 nás predišla z časnosti do večnosti. Myslite prosím v modlitbách najmä na všetkých pozostalých.  

Komentovať