Pietisti v Bavorskej krajinskej lut. cirkvi majú obavy

Pietistické a mládežnícke spoločenstvá Bavorska vyjadrujú znepokojenie nad jednotou krajinskej ev. cirkvi.Deväť takýchto združení s názvom Bavorské Gnadau napísali otvorený list krajinskému biskupovi cirkvi J. Friedrichovi a krajinskej synode. Podnetom je rozhodnutie vedenia cirkvi umožniť v niektorých podmienkach bývanie vo fare aj homosexuálnym párom. V liste sa o.i. píše:" Trvalo narastá počet angažovaných kresťanov ,ktorí sa pýtajú, či je to ešte ich cirkev, ktorej vedenie ide proti Písmu a vyznaniu. Vzrastá nutkanie opustiť cirkev alebo sa stiahnúť do vnútornej emigrácie." Združenia jasne vyhlasujú, že vystúpenie z cirkvi nepovažujú za primeranú reakciu. Ináč tí členovia,ktorí pre rozhodnutie vystúpia z cirkvi, aj naďalej zostanú členmi Spoločenstva krajinskej cirkvi (Landeskirchliche Gemeinschaft) . V deviatich pietistických  združeniach Bavorska je do 18 tisíc členov.

(www.idea.de)

Komentovať