Pokračovanie 11. kapitoly listu Židom

 • vierou Viklef zavrhol učenie o transsubstanciácii a vystupoval proti svetskému panstvu cirkvi a cirkevným majetkom,
 • vierou mohol Milíč z Kroměříža kráľovi Karolovi IV. verejne povedať v Týne, že je antikrist,
 • vierou Hus hlásal pravdu a nedal sa oslabiť ani ponúknutým kardinálskym klobúkom, ani hrozbou plameňov,
 • vierou Chelčický písal listy plné ostrej pravdy proti všetkým „priateľom“, ktorí si mocou chceli vydobyť svoje „evanjelium“, a viera ho posilňovala a dokázal zotrvať aj keď ho v Prahe vyhlasovali za kacíra,
 • vierou Luther pribil 95 téz na dišputu na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu,
 • vierou Komenský opúšťal svoju vlasť, hoci mu srdce krvácalo, ale musel pretože chcel zostať mužom viery,
 • vierou trpíme pre pravdu,
 • vierou radi obetujeme niekoľko drahocenných minút starkým, vierou sa snažíme pochopiť ich ťažkosti, vierou potešíme ich ustarostené srdcia,
 • vierou radšej ideme do nemocnice navštíviť úbohého ako svoj čas tráviť pre seba,
 • vierou dokážeme ísť zmieriť sa so svojim protivníkom aj keď vieme, že sa nám vysmeje,
 • viera je to, keď sa zastaneš svojho blížneho a tým si získaš niekoľko nepriateľov,
 • viera je to, keď roztrháš list, ktorý ťa stál mnoho času a námahy, len preto, že obsahoval nejakú nepravdu alebo neláskavosť,
 • vierou znesie kresťan mnoho urážok, keď sa snaží svojmu Bohu slúžiť,
 • viera je to, keď máš odvahu jedovatú knihu, ktorá ťa „príjemne“ dráždi hodiť do ohňa,
 • vierou sa premáhame a vierou si mnohé odopierame,
 • vierou rozširujeme dobré čítanie,
 • vierou znášajú starí mladých a mladí starých,
 • vierou premáhame zlú náladu,
 • vierou ideme do zhromaždenia keď je krásne, vierou nezostaneme doma keď prší,
 • vierou nezávidíme, neohovárame, nestrácame trpezlivosť, vzdorujeme svojmu okoliu, plávame proti prúdu, nezúfame, zotrváme, neurážame sa.
 • Vierou milujeme!

Komentovať