Slovenský evanjelický preklad Biblie – diskusia

Všimol som si, že vydanie staršej Biblie ktoré mám, má iné formulácie ako napr. webstránka, ktorá uvádza Evanjelický predklad:

Napr.
https://biblia.sk/citanie/sep/rim/3

24 verš: “ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,”

v mojej tlačenej verzii:

24 verš: “ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši,”

Podobne vidím kopu drobných úprav ktoré nemenia význam ale skôr upravujú gramatické formy.

Zaujíma ma:

1) kto a ako schvaľuje preklad oficiálny Biblie v našej cirkvi a 2) kedy boli tieto zmeny urobené a či je nejaký oficiálny prehľad čo všetko sa zmenilo.

Komentáre k “Slovenský evanjelický preklad Biblie – diskusia

  1. Mgr. Marian Sedláček

    Pokial viem, na text prekladu si nárokuje copyright Tranoscius. Tam by mal byť výsledok práce prekladateľov v nejakej finálnej verzii archivovaný. V tlačenej verzii z rôznych období je viacero preklepov, ktoré iste autor prekladu nezamýšľal, preto by som v tlačených verziách očakával vždy revidivané verzie s menším počtom takýchto chýb. Vami uvádzaný príklad je však nielen opravou gramatickou /y/í/ ale aj významovou, a to je vážnejší zásah. Čo hovorí originál, v prospech priebehového tvaru, či dokonavého?

Komentovať