Martin Orgoník-Kunovský – Na Svätého Ducha

Príď i k nám, Duchu Svätý!
v pravom svetle prebohatý,
posvieť i na naše hlavy:
ako dar Božieho Syna –
pôvodom od Hospodina.

Príď i k nám v mene Krista!
viera naša nech je istá;
nech nie je v nej pochybnosti,
že prichádzaš od večnosti;
nech veríme iste, smele:
žes´ bol i v Kristovom tele.

Príď i k nám, Duchu svätý!
do sŕdc našich prebývati;
udržuj v nich lásku stále,
nech vzrastáme k Božej chvále,
našim milým k potešeniu,
cirkvi Krista k rozšíreniu.

Komentovať