Evanjelické cirkvi Európy pripravujú spoločný dokument o pomoci umierajúcim

Spoločenstvo 105 protestantských cirkví Európy (GEKE) na svojom odbornom zasadnutí v bavorskom meste Tutzing v týchto dňoch zaoberalo sa prípravou spoločného dokumentu k téme " Je čas žiť, je čas umierať" . Dokument má byť pomôckou pre cirkví Európy ku konaniu pomoci ľuďom,ktorí umierajú. Prípravu dokumentu si vyžiadali rôznorodá prax a výzvy v jednotlivých štátoch a cirkvách Európy, najmä rozhodnutia Rady Európy a Európského súdneho dvora. Najcitlivejším bodom je tzv. eutanázia. Pojem "eutanázia" sa považuje  za eticky hlboko problematický.

(www.ekd.de)

Komentovať