Kristína Royová – Prosba

Ó Bože večný, nakloň ucho k nám;
s pokorou k Tvojim padáme nohám!
Ty si nás stvoril, Ty sám zdržuješ;
len tým sme živí, čo nám daruješ,
a v hrob klesáme, keď rozkazuješ.

Ó Bože svätý, nakloň ucho k nám,
s pokorou k Tvojim padáme nohám.
Chceme Ti vďačne spievať žalmy chvál,
že si nám Svojho Syna z lásky dal
a nás v Ňom sebe za ľud zvláštny vzal.

Ó Bože dobrý, nakloň ucho k nám,
v pokore k Tvojim padáme nohám;
Obdar nás Duchom Svätým z milosti,
bo chceme Tebe slúžiť v svätosti
a niet v nás sily, lásky, vernosti.

Komentovať