Kristína Royová – Ani na krok

Kristína Royová – Ani na krok

Ani na krok nemôžem sa
odvážiť ísť bez Teba,
bárs chcem domov, chcem ku cieľu,
do večnosti, do neba.

Ak krok, dva sprobujem kročiť
samostatne životom,
hneď znemie mi pieseň chvály,
zhasne radosť s jasotom.

V sebe nádej nesmiem zložiť,
i keď krv ma obmyla,
i keď v srdci Duchom Svätým
Božia zavládla sila.

Jeden len krok z Teba, Pane,
vo mne, hľa, prísť zas už zrieť —-
Tebou plynie život, láska,
zo mňa žiadne dobro niet.

Komentovať