Zlatica Oravcová – Podaj nám ruku…

Zlatica Oravcová – Podaj nám ruku…

Podaj nám ruku, Pane!
Keď ďaleká je cesta pocítiť dotyk dlane
teplej a živej z ktorej sila prúdi.
A i keď smútok rozkormúti
a i keď slza kanie
Podaj nám ruku, Pane!

Podaj nám ruku, Pane!
Keď hnevať sa chce duša
keď srdce nespokojne bije.
Je búrne putovanie, keď závisť život skúša
keď pýcha dni nám kryje.
V tom čistom Tvojom ráne
podaj nám ruku, Pane!

Podaj nám ruku, Pane!
Jak Petrovi tam v mori.
Nech srdce prehovorí
tou láskou Tvojej dlane.
Podaj nám ruku, Pane!

Komentovať