Kristína Royová – Láska

Ľúbim Ťa, ó, Pane svätý, ľúbim
na veky sa len Tebe zasnúbim.
Mimo Teba neni blaženosti
pre mňa v zemi, ani vo večnosti.

Láska moja je len kvapka malá
z vodopádu, čo hučí cez bralá.
Tá Tvoja, jak more, prehlboká,
a jak hory slávne, prevysoká!

Kto pochopí Tvojho milovania
moc, čo nezná medzí ni skonania!?
Nepremerá dieťa ju časnosti,
z večnosti, hľa, plynie do večnosti.

Milujem Ťa, Láska večná, čistá,
milujem Ťa, Spása moja istá.
V Tebe samu s plesom norím seba,
tak sa vznesiem v slávne ríše neba.

Komentovať