V tieni Všemohúceho

V tieni Všemohúceho

“Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.” Ž 23,1

Misionár J. Hudson Taylor napísal tieto riadky: „Naozaj je Hospodin našim pastierom. Jeho múdrosť je nekonečná a pramene Jeho pomoci nevyčerpateľné. Hoci nás ľudská bieda privádza často do rozpakov, pre Neho však nie sú žiadne nepredvídané prekážky, žiadna príliš ťažká situácia.“

Hospodin je môj pastier. „Je“ je malé slovko, ale ukazuje na večné veky Božiu nezmeniteľnú prítomnosť.

Hospodin je môj pastier. Hoci ma mnoho oviec a potreby aj situácie všetkých sú rôzneho druhu, predsa mám k Nemu osobný vzťah a On ku mne. Jeho oko vždy na mne spočíva, dlie. Nič z tých vecí, ktoré sa ma dotýkajú, nie sú Jemu cudzím alebo nezaujímavým.

Najnežnejšia matka, ktorá pozoruje úsmev svojho dieťaťa, nikdy nepomyslí na to, aby spočítala vlásky svojmu miláčikovi; ale všetky moje vlasy sú od Otca nebeského spočítané. Ani jediný vrabček nepadá na zem, aby Pán o tom nevedel; On sa stará o mňa, pretože som Jeho drahou krvou vykúpený.

Hospodin je môj pastier. Týmto mi je zaručené potešenie a zadosťučinenie všetkých mojich potrieb a Jeho vodenie v každej možnosti, záležitosti, udalosti a stave. Je mi tiež zaručená aj Jeho ochrana, nie pred ťažkosťami, nebezpečenstvom a zármutkom, ale ochrana v ťažkostiach, v nebezpečenstve a v zármutkoch. On je moja skrýša pred všetkým zlým. Môžem s Jeho pomocou počítať v každom čase a na každom mieste, lebo „nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael”. Aké je preto pravdivé, prirodzené, samozrejmé ukončenie týmto slovom: „nebudem mať nedostatku.“ Nič mi nebude chýbať, t. j. nič dobré mi nebude zadržané.

V tejto skvostnej skutočnosti môžeme však len tak spočívať, ako veľmi sa poddáme Pánovi. Keď sa zveríme celí Jeho vedeniu a podrobíme Jeho disciplíne, zákonu, aké isté a slávne je naše postavenie! Nikdy nebudeme opustení, nikdy zahanbení. V dobe sucha zakúsime hojnosť a pod vedením Ducha svätého sa učíme vo všetkých ťažkostiach vidieť jedine prostriedok zjavenej Božej vernosti, lásky a moci.

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ F 4,6-7

Pokoj Vám!!

Komentovať