Teologický seminár Liebenzellskej misie v Nemecku povýšený na vysokú školu

Už 110 rokov vyvíja činnosť v Nemecku v rámci Evanjelickej cirkvi slobodné, od štátu a cirkvi nezávislé ,nadkonfesijné dielo – Liebenzellská misia. V 25 krajinách sveta dnes pracujú ako misionári 240 odborne a duchovne zdatní kresťania. Doterajší teologický seminár tejto misie štát schválil ako vysokú školu. V tomto duchu táto vysoká škola bude pracovať od septembra 2011. O škole bližšie informácie možno nájsť na www.ihl.eu .Dnes na seminári študuje 88 študentiek a študentov.

(www.idea.de)

Komentovať