Michal Lúčanský – Tam na Golgotu . . .


Tam na Golgotu ide i dnes cesta . . .
Krížová cesta, čo tak hlučná bola,
keď po nej išiel niekdy On, Syn Boží,
pod ťarchou kríža klesal k tvrdej zemi.
Šiel na Golgotu — preto, že žil láske —
zvedavcov húfy tiahli vtedy za Ním,
bo vidieť chceli, jak umiera Láska —
Tá cesta tvrdá dnes je pustá, holá;
zvedavcov húfy iná cesta láka —
Len vietor zvoní smutne v suchom lístí
samoty pieseň veľkú, monotónnu.
Krížovou cestou, tvrdou, osamelou
sa s ťažkým krížom uberá Syn Boží,
kríž ťažký dnes nikto nepodnáša,
na cestu tvrdú nik sa nepriblíži —
Zďaleka za Ním ide tulák biedny
a v tvrdé dlane tvár si bledú skrýva,
koruny z tŕňa, ani kríža nemá,
len v srdci biednom veľkú hriecha ranu,
na svete nik mu pre ňu nedá lieku —
S ňou ide za Ním na Golgotu pustú,
kde umiera hriech a rodí sa láska —

Ó, láska Jeho každú ranu zhojí . . .

Komentáre k “Michal Lúčanský – Tam na Golgotu . . .

Komentovať