Misijná skupina AMMI z Kórey je na Slovensku

Osemčlenná misijná skupina mládeže AMMI z Kórey na svojom turné po Európe navštívila aj Slovensko.Ako členovia Presbyteriánskej cirkvi navštívili sesterské cirkevné zbory Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. 1. februára t.r. usporiadajú v novozámockom kultúrnom dome evanjelizáciu pre Kórejčanov na Slovensku. Pobyt na Slovensku trvá od 28. januára do 8. februára. Cieľom skupiny je poznávať kultúru a cirkevné dejiny v Európe, pomáhať doma chudobným a odkázaným a hlavne šíriť evanjelium a svedčiť. Ide väčšinou o vysokoškolákov.

(www.reformata.sk)

Komentovať