Prežije cirkev pandémiu?

              Prežije cirkev pandémiu?

   Nariadenie vlády týkajúce sa dočasného obmedzenia vykonávania verejných bohoslužieb, vyvoláva u niektorých ľudí otázku, či a nakoľko poškodí, alebo môže poškodiť cirkev, resp.vieru kresťanov.

Niektorí dokonca tvrdia, že sa po istom čase ukáže zbytočnosť bohoslužieb, lebo je proti nim sám Pán Boh. 

   Pripomína mi to situáciu cirkvi v socializme, keď viacerí kládli podobnú sugestívnu otázku: Prežije cirkev rok 2000? Ohlasovalo sa, že cirkev v komunizme bude “prežitkom”. V tom istom čase koloval medzi ľuďmi takýto vtip: 

      “Rádio Jerevan dostalo otázku: Budú v komunizme peniaze?

  • Rádio Jerevan odpovedalo: 

    Pravoverní marx-leninisti tvrdia, že: nebudú!

    Revizionisti hovoria že: budú!

    My hovoríme: U niekoho budú – u niekoho nebudú!”

     Môže zákaz verejných bohoslužie ohroziť, či zničiť vieru a cirkev NZ? Nuž, niekde áno – niekde nie. Záleží na tom, či sa naše domy a domovy stanú domami modlitby a slova Božieho. Pozrime sa do dejín.

    Prvý jeruzalemský chrám Šalamúnov zbúrali Židom Babylončania. V roku 70 bol zničený aj Herodesov chrám a nebol doteraz obnovený. Na mnohých miestach padla aj synagogálna bohoslužba, ale zvyšok Izraela bol vždy zachránený. Najdôležitejší židovský sviatok Pascha sa svätil a dodnes svätí najmä v rodinách!

To je dôležitý odkaz aj pre kresťanstvo a naše rodiny práve v tomto pohnutom období.

     A čo nám odkazujú naše vlastné dejiny? – Postupne za vlády Leopolda I. a arcibiskupov Selepčényho a Koloniča strácali naši predkovia chrámy jeden za druhým. Potom stratili aj svojich farárov a učiteľov. Aký bol výsledok? Evanjelická cirkev zoslabla, ale nebola zničená. Aj neskôr Artikulárne chrámy boli iba dva v každej župe a nie všetci mohli do nich prichádzať. V rukách ľudu zostali však Biblie, potom rôzne knihy: Malý katechizmus, a najmä Tranovského kancionál! 

     Dnes máme okrem množstva dobrej náboženskej literatúry, bohoslužobných kníh aj DC, internet a iné možnosti počuť Božie slovo. Otázka je iba jedna: Využívame naše osvedčené prostriedky?  Nebuďme “lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci” a čo hovorí a vysvetľuje živý a vzkriesený Pán. ( Lk 24) 

                                                                    Ľubomír Batka st.

Komentovať