Usmernenia Zboru biskupov pred Veľkou nocou 2020

Usmernenia pred Veľkou nocou

08.04.20

Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu

Spravodajstvo

Bratia a sestry, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu prijali verejné autority ďalšie opatrenia, ktoré sú aj pre nás záväzné. Ich súčasťou je aj aktuálne Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov, ktoré sme obdržali dňa 7.4.2020. Jeho text si môžete prečítať TU: uvzsr.sk

Prosím, prijmite niekoľko pokynov a odporúčaní:

1. Verejné bohoslužby zostávajú pozastavené, a to v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020. Na spoločných Službách Božích v kostoloch sa teda počas sviatkov nestretneme. Prosíme, prijmime zodpovedne a záväzne tieto obmedzenia, rešpektujme ich, nevytvárajme žiadne precedensy, ktorými by sme mohli spôsobiť ohrozenie seba aj iných a zároveň takto aj poškodili dobré meno cirkvi.

2. Prípustná je tzv. súkromná bohoslužba, na ktorej je prítomný celebrant, teda kazateľ či liturg, a nevyhnutná asistencia, resp. technický pracovník. Verejnosť prítomná nie je. Ráta sa s tým, že táto skupina sa zhromaždila na to, aby pripravila prenos bohoslužby, ktorý bude vysielaný v médiách.

Využite prosím možnosť sledovať bohoslužby, vysielané v RTVS či na TA3. Tieto prenosy boli s láskou a nasadením pripravené pre veriacich a majú poslúžiť práve v tomto exponovanom čase. Prosíme, aktívne na ne upozorňujte svojich veriacich.

3. Aktuálne Usmernenie hlavného hygienika spomína aj otvorenie kostolov mimo konania bohoslužieb. Uvedomujeme si, že toto usmernenie najviac platí pre rímskokatolícku cirkev, do ktorej tradície patrí navštevovanie otvorených kostolov kvôli osobnej modlitbe, či kvôli spovedi. My však uvedené pokyny môžeme vztiahnuť na konanie krstov či sobášov, ktoré nemožno odvolať, alebo pohrebov, ktoré sa vykonávajú z kostola. Pre takéto príležitosti platia nasledovné usmernenia: striktné použitie rúška, šálu, či šatky, možnosť aplikácie dezinfekcie na ruky či možnosť použitia rukavíc, dodržiavanie odstupov medzi osobami, koncentrácia osôb v kostole nesmie byť väčšia, ako jedna osoba na 25 metrov štvorcových /ráta sa plocha hlavnej chrámovej lode/ a zabezpečenie dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, pred i po skončení danej udalosti.

Prosíme Vás o rešpektovanie týchto pokynov a odporúčaní. Pomôžu nám lepšie zvládnuť krízovú situáciu a znížiť riziko ohrozenia nakazením koronavírusom. Nie všetko dokážeme vyjadriť v pokynoch a odporučeniach. Apelujeme na Vašu zodpovednosť a na to, že budete robiť správne rozhodnutia v prospech ochrany zdravia ľudí.

Pre všetkých nás je to ťažká situácia. Chceme vás povzbudiť k vytrvalosti, trpezlivosti, k stálosti na modlitbách, k aktivitám, ktoré v rámci daných možností pomáhajú budovať vzťahy, pomáhajú prekonávať ťažkosti najmä tým najnúdznejším. Prosíme, aby ste sa neprestávali pastoračne zaujímať o tých, ktorí vám boli zverení. Nech aj z tejto skúšky vyjdeme zocelení vo viere a nech je aj náš postoj na Božiu slávu.

„Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“ Rímskym 12, 12

Zbor biskupov

V Bratislave, 8. apríla 2020

Komentovať