Ordinácia v Petrozavodsku, Rusko

V nedeľu 30 . januára 2011 boli v chráme sv. Ducha v hlavnom meste Karelska,Rusko, Petrozavodsku slávnostné služby Božie, na ktorých biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie Arri Kugappi ordinoval dvoch nových služobníkov Božieho slova: Anton Rudnoj bude pracovať ako diakon v cirkevnom zbore obce Čalna, Vadim Lysenko bude pokračovať v cirkevnom zbore v meste Kondopoga ako pastor. Napriek všelijakým ťažkostiam Božia cirkev silnie. Svedčí o tom aj povolanie dvoch nových mladých bratov do služby zvestovania Božieho slova.

(www.elci.ru)

Komentovať