Dietrich Bonhoeffer – Kresťania a pohania

Dietrich Bonhoeffer – Kresťania a pohania

Ku Bohu idú ľudia zo svojich bied,
volajú o pomoc, šťastie, prosia o chlieb,
aby smrť odňal, vinu, bolesť.
To spolu robia kresťania i pohania.

Ku Bohu idú cestou Jeho bied,
On domov nemá, strechu, ani chlieb,
číha naň hriech, siaha smrť a bolesť.
Pri Bohu stojí kresťan v Jeho strádaní.

Boh ide k ľuďom do ich bied,
telo i dušu sýti Jeho chlieb,
za oboch mrie, znáša bolesť,
smrť a utýraný odpúšťa obom.

Komentovať