Modlitba v čase pandémie (druhá)

Modlitba v čase pandémie (druhá)

 Modlitba v čase pandémie, za ochranu a zdravie (druhá).   

    Všemohúci a všetkej milosti plný Pane Bože náš, ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobrodenia, zvlášť za to, že si nás svojou božskou mocou stvoril na svoj obraz a až do tejto hodiny si nás ráčil opatrovať. Keďže však sme boli diabolskou lsťou olúpení o Tvoj obraz, prichádza k tomu, že sme poddaní mnohým biedam a pokutám za hriech, spoznávame i strach zo smrti, ktorú v ktorýkoľvek deň a hodinu musíme očakaváť, zvlášť však v týchto smutných dňoch, v ktorých si pandémiu koronavírusu v našej vlasti i na celom svete dopustil. 

    Preto Ti, milý náš Bože, viny vyznávame, k naším hriechom sa priznávame a v mene Tvojho milého Syna, Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme, ráč sa nad nami zmilovať, všetky naše viny a hriechy nám milostivo odpusť a odvráť od nás metlu Tvojho trestajúceho a spravodlivého hnevu. Netrestaj nás vo svojom hneve a zachovaj pred touto pandémiou. Ty si darca života, Tebou žijeme, hýbeme sa a trváme, v Tvojich rukách sú naše časy, i všetky naše dni a dych života. Prosíme Ťa, zachovaj nás pri živote a spasení, aby sme Teba ešte tu chválili, vyvyšovali Tvoje meno a pokiaľ nám popraješ života na tomto svete, aby sme svoj život polepšili.

     Ak je tvoja vôľa, milý Pane, i nás takouto epidemickou ranou pre naše hriechy, alebo pre iné tebe známe príčiny navštíviť, buď nám prítomný Tvojo milosťou a očisti naše duše od hriechov, v čase nemoci a bolesti nás potešuj a posilňuj, aby sme Tvoje napomenutie rozumne, trpezlivo a pokorne znášali, príliš sa nekormútili ako tí, ktorí nemajú nádej, ale v dôvere sa Ti porúčali, veriac tomu, že sme Tvoji, či žijeme a či umierame. V plnej dôvere porúčame naše duše Tebe, lebo Ty si nás, Bože, vykúpil.

    Prosíme Ťa tiež, milostivý náš Otče nebeský i za všetkých nemocných a touto pandémiou postihnutých, buď im so svojou milosťou prítomný a svojou anjelskou ochranou ich duše zachovaj k spáse. Tých, ktorých si sa rozhodol podľa svojej vôle povolať k sebe z tohto údolia plaču a tieňov smrti, popraj im šťastné skonanie a priveď ich do svojho potešenia a večného života. 

     Tých, ktorých tu chceš zachovať, či už k pokániu, alebo pre užitočné práce pre Tvoj ľud, zvlášť pobožnú a zodpovednú vládu, ale i služobníkov cirkvi  zachovaj v zdraví pre ich potrebnú prácu k Tvojej cti a sláve. Ty buď so všetkými nami po všetky dni nášho pominuteľného života, chráň nás od večnej smrti pre smrť a zásluhy svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen

  (In: Jakobei, Pavel: Duchovný poklad kresťanských modlitieb)

Komentovať