8. JÚL

                                                          8. JÚL

 

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.

 

                                                                                                               Ján 11, 25 b

 

Človekom sa nazýva ten, ktorý je z tela a krvi zrodený.

Kresťanom – kto je pokrstený a Kristovou krvou v Krste od hriechov obmytý.

Jeho meno znie buď kristián, alebo kresťan.

Takže, ak sa ťa niekto spýta: Akože sa voláš novým menom, kristián či kresťan? – veď máš predsa meno Ján, Peter, Pavel,- môžeš odvetiť:  Otec môj mi dal síce meno Ján, Peter, Pavel; ale po Mužovi Kristovi sa volám kresťan. 

        Keď raz príde smrť, zomrie Ján, Peter, Pavel – ale kresťan nezomrie.Vidím, že Ján, Peter, Pavel sú pochovávaní, ale kresťan nie je pochovávaný, lebo žije.

     Preto, keď raz zomriem ako Peter a Pavel, nezáleží vôbec na tom. Lebo keď som kresťan, potom Peter a Pavel vstanú zo svojich hrobov, lebo sám Kristus, po ktorom máme meno, to povedal.

 

                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty


Komentovať