EECMY pripravuje oslavy 50.výročia založenia teologického seminára

Etiópska evanjelicko-luteránska cirkev Mekane Yesus (EECMY) ,ktorá je najväčšou lut. cirkvou v Afrike s 5,6 miliónmi členov ,pripravuje sa teraz na oslavy 50. výročia založenia svojej prvej vyššej teologickej inštitúcie – Mekane Yesus Seminary – MYS. Škola bola otvorená v decembri 1960 a začínala s 13 študentami. Za 50 rokov túto inštitúciu ukončilo vyše 2 tisíc študentov, z toho  757 ukončilo teologické štúdium s diplomom a titulom. Oslavy výročia budú prebiehať po tri dni od 6. do 8. februára 2011 za účasti národných i medzinárodných hostí. Ich súčasťou budú slávnostné služby Božie, vedecká konferencia , teologické sympózium a výstava.

(www.eecmy.org)

Komentáre k “EECMY pripravuje oslavy 50.výročia založenia teologického seminára

Komentovať