Zrušenie súťaží

ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ

ZRUŠENIE  SÚŤAŽÍ
  •  20.03.20
  •   Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie
  •   Školstvo

Vzhľadom na vážnosť situácie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe Usmernenia č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  v zmysle uvedených prijatých opatrení a zákazov vydáva zrušenie a zákaz s okamžitou platnosťou pre naplánované:

4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach.

Týmto oznamujeme, že Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, ako vyhlasovateľ súťaží, na základe tohto usmernenia ruší predmetovú súťaž Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2019/2020 v Slovenskej republike  a tiež súťaž Duchovná pieseň 2020 v sólovom speve.

 Zároveň rušíme aj  pre evanjelické základné a stredné školy avizovanú Prehliadku mladých evanjelický talentov  (PRE.M.E.T:), ktorá sa mala uskutočniť 6. mája 2020 v Martine.

 Prosíme Vás, aby ste povzbudzovali deti a žiakov vo vytrvalosti, aby rozvíjali svoje talenty a vzdelávali sa v Božom Slove. Veríme, že Pán Boh bude milostivý a v ďalšom školskom roku budeme môcť uskutočniť všetky súťaže, ktoré sme si naplán

Komentovať