Pápež: kandidátov pre cirkevný sobáš treba skúmať prísnejšie

Páry,ktoré vyjadrujú chcenie zosobášiť sa cirkevne, treba prísnejšie preveriť pred sobášom ich motiváciu. Vyhlásil to pápež Benedikt XVI. v sobotu 22. januára 2011 na audiencii členov apoštolského súdu Rota Romana. Pritom hlava katolíckej cirkvi sa sťažovala na rozšírený názor, podľa ktorého pri cirkevnom sobáši ide len o čistú formálnosť,ktorá je súčasťou slávnostnej ceremónie v niektorom kostole. Pápež varoval sudcov,ktorí rozhodujú o procese anulovania manželstiev  , vyhlasovať platné manželstvá za nulitné,len preto,lebo si to želajú navrhovatelia. Musí sa rozlišovať medzi cirkevnoprávnymi uznanými  motívmi a ťažkosťami v praxi manželského života. Len ak predložia odôvodnenie na vyhlásenie anulovania už pri sobáši, smie ho katolícky cirkevný súd  uznať.  

(www.epd.de)

 

Komentovať