V MR evanjelici a reformovaní pripravujú spoločne oslavu Veľkého jubilea Reformácie

V pondelok 24. januára t.r. sa v Budapešti zišli členovia prípravného výboru osláv Reformácie roku 2017 z Evanjelickej a.v. cirkvi a výboru na prípravu osláv jubilea Jána Kalvína z reformovanej cirkvi . Členovia evanjelického výboru informovali, čo sa už doteraz urobilo a robí: film o Lutherovi, vydanie jeho spisov aj s komentármi, digitalizácia knižnice,  príprava tematických rokov, zriadenie vlastnej webovej stránky www.reformacio.500.hu.Reformovaní budú si pripomínať Kalvína až do roku 2014.Vydávajú jeho spisy, roku 2013  oslávia 450.výročie vydania Heidelbergského katechizmu, pripravujú nový preklad. Potom obe komisie spoločne riešili tieto návrhy: vyhlásiť rok 2017 štátnymi orgánmi za pamätný rok; r. 2017 chcú spoločné slávnostné zasadnutie synody, v tomto roku chcú prehĺbiť spoločné zborové podujatia ,bohoslužby,výmenu kancľa, a pod.  ; spoločná výstava o reformácii; vedecké konferencie; literárne a hudobné podujatia, iné kultúrne podujatia. 31. októbra 2017 budú spoločné služby Božie. Oba výbory sa najbližšie opäť stretnú na spoločnom rokovaní na jeseň t.r.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať