Zlatica Oravcová – Záchrana v Ježišovi

Zlatica Oravcová – Záchrana v Ježišovi

Keď zabolia ťa tvrdé slová
a srdce rania ako biče,
staré rany sa jatria znova,
ty vlastnosti maj holubičie!-

Keď tvrdosť ľudská zasiahne ťa
ako päsť rovno do duše,
slzy ťa vo dne, v noci sýtia,
hľaď, by ti pokoj neušiel!-

Keď krivda žhavá ohňom páli
a nikde nemáš priateľa,
hľaď, aby ti duša v každom žiali
odpúšťať všetkým vedela!-

Keď sklamania zas horké bleny
ťa pripravujú o spánok,
pamätaj, tu je Dobrý, Verný,
Pán pánov, Boží Baránok!-

Keď zaplaví ťa v utrpení
a smútku príval storaký,
Pán Ježiš žiaľ na radosť mení
a láskou robí zázraky!-

Keď nesieš bremä mnohých hriechov,
obrovskú ťarchu svojich vín,
keď umáraš sa bezútechou,
zachrániť chce ťa Boží Syn!-

Za všetkých trpel na Golgote,
kajúcich spasí Boh náš, Kráľ,
s Ním života má večný podiel,
kto sa Mu s láskou odovzdal!

Komentovať