Tomáš Gáll – Pane, zmiluj sa…

Každého rána sľubujem si,
že cestou Tvojou budem chodiť.
V modlitbe tíško k Tebe vzdychám
a prosím: Pane, ráč ma vodiť.

Potom však denný virvar žitia
ma vlečie stále preč od Teba.
Ubieha chvíľa, druhá, tretia
a večer, keď mi usnúť treba

pred Tebou opäť stojím, Pane.
Duša už kľačí, tu sa zhrozím,
vidiac deň zašlý kvílim, volám:
Pane, ja som sa nedal vodiť!

Zmiluj sa, prosím, Pane Kriste!
Zmiluj sa, odpusť moje viny!
Som iba dieťa nehodné Ťa –
Ty iste vieš, že chcem byť iný.

Zmiluj sa, Pane, srdcom prosím.
Odpusť mi viny, v ktorých stojím –
Verím, že kríž Tvoj raj mi získal,
v ňom budem, Pane, celkom Tvojím.

Komentovať