Vincent Blažko – Vystúp na Golgotu

Tanečným krokom ku nám prichádza
z karnevalu Popolcová streda.
Už za bubnami stavia sa hrádza,
za ňou čas vážny čas tanca strieda.

Dozneli údery cimbalových tónov,
bujará veselica utícha.
Zmámení ľudia s dušou trudnou
snáď túžia vykročiť aj do ticha.

No i tam počuť údery kladív,
satanov sluha už zbíja kríž.
A nám otázka beží svedomím:
ku akej moci, človek, vykročíš?

Či k moci hriechu, ktorý plodí tmu,
či k moci Božej, ktorá svetlom je?
Obidve moci tvoria Golgotu,
no iba jedna život formuje.

Vykročme spolu na vrch Golgoty
a odtiaľ hľaďme na náš padlý svet.
Budeme vidieť aké útrapy
musela premôcť Kristova obeť!

Z Golgoty vidno v brieždivom ráne
otvorený hrob nových nádejí!
Po chmúrnej noci príde svitanie,
krížom sa čistí obzor zahmlený.

Komentovať