F – ftipy

F – ftipy:

     Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi poklesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil:

     “Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, …ale nemám iné riešenie.

Je totiž medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho farníka…preto, ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno”.

 Keď po omši pán farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 pästokorunáčok a jednu dvestokorunu s pripnutým lístkom:

       -“Pre lásku Božiu, otče, počkate mi ; do večera tie tri stovky niekde zoženiem”.

                                          ooOoo

                            Príklady a prirovnania

Posolstvo z kazateľne:

-Neuhášajte iskru viery vo svojich srdciach, ale ju polievajte tak,

aby prinášala hojnosť ovocia!

———————————-

Jeden rečník rozvíja takúto duchaplnú úvahu:

 – A čo robíme so svojím životom? Naháňame sa za preludom

a keď ho uchopíme,  bublina praskne a my tam stojíme s popolom vo svojich prázdnych rukách.

———————————-

 Aj takto sa dá kombinovať:

   -Slovo evanjelia je studňou, z ktorej mám čerpať osivo, aby nám poslúžilo ako štít proti satanovmu jedu…

————————————

Misionár  neváha takto dramatizovať:

  • A tá žena tak plakala, tak plakala, že jej slzy padali ako sekery z neba.

———————————-

Kazateľ hovorí o tom, že kresťania nemajú len prijímať, ale aj dávať:

-Malo by to byť take prirodzené ako dýchanie: vdych a výdych…

Alebo ako jedenie: keď jedlo najskôr dáme do úst a zjeme a potom…a potom…

Komentáre k “F – ftipy

  1. lubo batka st

    Laickí kazatelia v severnom Švédsku boi kedysi známi svojou horlivosťou.Čoho sa im nedostávalo vo vzdelaní, nahrádzali otvorenou rečou ľudu, plnou zrozumiteľných obrazov:

    – A vám, vy tvrdé, drevené kotrby, vám budem kázať tak dlho, až sa vám srdcia roztrasú ako senom vrchovate naložený voz na hrboľatej ceste, aby vaše slzy padali ako kozie bobky dolu chrámovým úbočím!

Komentovať