Modliť sa oplatí

Znak spolupatričnosti

Znak spolupatričnosti
  •  15.02.20
  •   Miroslav Hvožďara, zborový farár v CZ ECAV Vrbovce
  •   Spravodajstvo

Príkladným znakom spolupatričnosti ako aj mocným svedectvom verného priateľstva bolo odovzdanie pekného milodaru vo výške 1.000,- Eur od miestneho Dobrovoľného hasičského zboru vo Vrbovciach Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. vo Vrbovciach na vybavenie Leškovho kultúrneho domu. 

Udialo sa tak na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru dňa 1. 2. 2020, keď z rúk veliteľa DHZ Vrbovce Ing. Jána Sládečka a tajomníka DHZ Vrbovce Mgr. Dušana Eliáša prevzal vrbovčiansky duchovný pastier Miroslav Hvožďara finančný poukaz v hore uvedenej sume. Hasiči zároveň prekvapili a dojali brata farára aj odovzdaním Čestného uznania s vďakou za vynikajúcu vzájomnú spoluprácu.
Milí naši hasiči! Veľmi pekne Vám ďakujeme za váš krásny milodar!!! Nesmierne si to vážime, lebo vieme, že ani vy nemáte veľa peňazí. Budeme sa aj ďalej modliť, aby Pán Boh pri všetkých vašich zásahoch nad vami bdel, aby ste boli aj naďalej vzácnym nástrojom v Jeho rukách na ochranu našich hodnôt a najmä ľudských životov! ĎAKUJEME!!!

Komentovať