Evanjelického farára poslali do väznice v Ilave

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

V Košeci, v blízkosti Ilavy mali nevšednú slávnosť. 5. februára sa konala pobožnosť, na ktorej generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko inštaloval evanjelického farára Dušana Vaňka do väzenskej služby v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Ilave. V poradí už druhý väzenský farár z evanjelickej cirkvi bol slávnostne inštalovaný v evanjelickom kostole, kde na bohoslužbu prišlo mnoho veriacich z Košece, ako aj zo širšieho okolia Turčianskeho seniorátu.

Slávnostné Služby Božie uviedol mestský spevokol z Ilavy – Ilavčan. Po ňom diakon Ľubomír Marcina, sám s bohatými skúsenosťami z väzenskej služby, privítal hostí a veriacich. Zástupkyňa starostu obce Košeca PaedDr. Miroslava Švehlová privítala všetkých prítomných na pôde obce. 
Po úvodnej liturgii generálny biskup ECAV Ivan Eľko oslovil inštalovaného väzenského pastora v kázni na text z Lukášovho evanjelia (Lk 23, 26) o Šimonovi Kyrenejskom, ktorý sa stal známy tým, že na istom úseku Ježišovej bolestnej cesty niesol Ježišov kríž. V kázni inštalovaného brata Dušana pripodobnil k tejto biblickej postave a vyjadril presvedčenie, že pri jeho osobe nemá pochybnosti, že ide „skutočné povolanie k zvláštnej službe“.
Po kázni, ktorá všetkých prítomných hlboko duchovne oslovila, nasledoval samotný akt inštalácie s prísahou inštalovaného, po ktorom spevokol Ilavčan podčiarkol slávnostnú atmosféru dvoma krásnymi piesňami. Potom sa inštalovanému prihovoril generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló a oficiálnym úkonom vymenoval väzenského pastora Mgr. Dušasna Vaňka za duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR (EPS). Nasledovali ďalší: v zastúpení generálneho riaditeľa ZVJS pozdravil inštalovaného námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak. Na pobožnosti sa zúčastnili, aby popriali uvedenému farárovi veľa síl a trpezlivosti aj riaditeľÚVTOS a ÚVV ILAVA plk. Mgr. Róbert Mudronček a starší duchovný Úradu EPS GR ZVJS pplk. Ján Šefčík, ako aj väčšina duchovných z EPS. Slávnostná bohoslužba zanechala na všetkých zúčastnených hlboký duchovný aj kultúrny zážitok, ktorý iste vstúpi do histórie miestneho zboru i práce s väzňami v Ilave i v okolí.

Pri tejto príležitosti generálny biskup spolu s generálnym duchovným aj s dvoma väzenskými pracovníkmi bývalým Ľubomírom Marcinom aj s nastupujúcim Dušanom Vaňkom, navštívili Ústav pre výkon trestu odňatia slobody. Položením kvetov pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznenému za čias Slovenského štátu i socializmu, vtedy učiteľovi evanjelického náboženstva Pavlovi Uhorskaiovi, neskôr generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku, si uctili jeho pamiatku.

Po pobožnosti boli hostia pozvaní do Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, na s láskou pripravenú recepciu, na ktorej nechýbala ani živá hudba.

Komentovať