Slávnosť v LCN

Luteránska cirkev Nigérie (LCN) mala v dňoch 6.-9. januára 2011 veľké spoločensko-cirkevné podujatie. Počas 4 dní sa konali modlitebné stretnutia, biblické hodiny, svedectvá a chvály. Na záverečných službách Božích prezident tejto cirkvi, arcibiskup Christian Ekong vysvätil za biskupov cirkvi   skupinu 14 farárov,ktorí sa v cirkvi osvedčili po viac ako 20 ročnej praxi. Na bohoslužbe bolo prítomných do 10 tisíc veriacich.

(www.afrika-lutheran.org)

Komentovať