Vízia na 5 prstov

Vízia na 5 prstov

Vízia na 5 prstov

Synoda na svojom minuloročnom zasadnutí prijala materiál Vízia 2020 plus 5. Stretnutie v úrade Západného dištriktu dňa 23.1.2020 bolo o vízii obnovy našej cirkvi, v zjednodušenom podaní. Predsedníctvo ECAV pripravuje tzv. Víziu na 5 prstov, pripravovanú pre rok 2020. 

Vízia na päť prstov chce hovoriť o zvestovaní, o službe, radosti, bdelosti a tiež o podpore

Týchto 5 slov, výziev či vízií chceme napĺňať “S Kristom a spolu”. V roku 2020 chceme spolu s výbormi a aj s vami pripraviť reálne programy:
– duchovné cvičenia pre farárov,
– školenia presbyterov na úrovni zborov či seniorátov,
– budovanie kontaktov so zahraničnými Slovákmi,
– reforma cirkevno-právnych predpisov,
– komplexná mobilná aplikáciu pre každého evanjelika,
– propagácia štúdia na EBF UK v cirkevných zboroch,
– hospodárske a revízne výbory na všetkých úrovniach,
– implementácia EIS,
– posilnenie duchovnej služby vo veľkých mestských cirkevných zboroch,
– práca s vysokoškolskou mládežou či nemocničná služba.

To je len výber niektorých myšlienok či plánov. V najbližších týždňoch vám  dáme vedieť viac- o týchto ale aj iných programoch, ktoré pri pripravujeme pre našu cirkev. A k tejto práci pozývame KAŽDÉHO JEDNÉHO Z VÁS. Potrebujeme VÁS: vaše modlitby, vaše obdarovania, vaše nápady a aj vašu finančnú pomoc. 

Rímskym, 12, 1 : “Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. “

Komentovať