Jozef Gašparík-Leštinský – Začíname v Tvojom mene

Jozef Gašparík-Leštinský – Začíname v Tvojom mene

Začíname v Tvojom mene,
Hospodine, Bože náš,
tento nový rok, bo vieme,
že nám ho sám požehnáš.
Žehnaj, Bože trojjediný,
dni i týždne i hodiny
tohto roku nového:
daj v ňom mnoho dobrého!

Žehnaj i nám, Svojim deťom,
by sme sväte v ňom žili,
nekráčali s hriešnym svetom,
lež po Tebe túžili;
by sme v láske všetci spolu
prichádzali k Tvojmu stolu,
ako jedna rodina,
súc deťmi Hospodina.

1924

Komentovať