Jozef Gašparík-Leštinský – Zjavila sa…

Jozef Gašparík-Leštinský – Zjavila sa…

Zjavila sa spasiteľná
milosť Hospodina,
ktorý k spáse všetkých ľudí
dal nám Svojho Syna.
Jestli Ho nájsť chceme,
už nie len v Betleme,
ale Ho aj v svojich srdciach najdeme.

Lenže keď nám dal Boh dožiť
tak veľkej milosti,
odrieknime sa hrešenia
a ciest bezbožnosti:
buďme vždy striezliví,
verní, spravedliví
a pobožne v tomto svete s Ním živí.

Bo Syn Boží, Spasiteľ náš,
nato sa narodil,
by od smrti nás vykúpil
a z bied vysvobodil:
už sme vykúpení,
z hriechov očistení — žime,
ako zvláštny ľud, s Ním spojení.

1917

Komentovať