Vincent Blažko – Vianočná pravda

Vincent Blažko – Vianočná pravda

Narodilo sa nám dieťa,
Syn je nám daný,
v jasličkách na slame,
z lona čistej panny.

Do tmy vykríkli dopukané pery.
Steká pot z čela ubolenej matky.
A srdce plné zasľúbenej viery
sa z kríža zmestí do oblatky.

Narodilo sa nám dieťa!

Dnes a každý rok
je plný zhonu ľudský krok.
Kedysi len v krpcoch
a bielych kabaniciach
spievali naši – veseľme sa!
A tešili sa nebesá.
Dnes tichá Vigília
smutnými očami
lampášom hľadá človeka.
A narodené dieťa
tak málo chcelo ako poľné kvieťa:
teplý dych lásky
a čisté plienky
vypraté naším pokáním.

Narodilo sa nám dieťa,
radujme sa, veseľme sa!

Tak zneje evanjelium Vianoc.
Je prečo žiť, je nádej v očiach.
Nastal deň a pominula noc.
Narodilo sa nám dieťa.

Komentovať