V Pribeniku otvorili krízové centrum pre matka a deti

V obci južne od Kráľovského Chlmca,okres Trebišov, v Pribeniku začiatkom t.r. otvorili krízové centrum pre deti a matky s názvom Dobrý pastier. Iniciatorkou pôvodne detského domova bola od r. 2004 ,kedy bola pre tento účel založená nezisková organizácia Dobrý pastier, miestna farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Eva Kozárová. Dom má kapacitu 15 miest, doteraz Košická župa prispieva na osem miest sumou 2 tisíc € ročne,čo je veľmi málo a nestačí na prevádzku. Už teraz dom obýva 12 osôb. Na zakúpenie poschodového domu v hodnote 26 555 € prispeli darmi veriaci z obce,zo Slovenska i MR, najmä Úrad predsedu vlády MR sumou 5 a pol. milióna forintov. Myšlienky postaviť Detský domov sa kazateľka nevzdáva. Chce organizovať zbierku doma na Slovensku, v MR , Švajčiarsku i v Nórsku.

(www.reformata.sk)

Komentovať