Tomáš Gáll – MODLITBA

Tomáš Gáll – MODLITBA

Modlitba naša k Tebe vznáša sa,
o, Bože, hodný nekonečnej chvály.
Za všetko, čo nám Tvoj Syn prináša,
za všetko, čo sme z Tvojej lásky vzali.

Čuj, Otče, každý vďaky plný hlas,
za milosť, čo sa v jasliach k ľudstvu skláňa,
čo chce nám pomôcť niesť kríž, každú tiaž,
do temnej noci priniesť úsvit rána.

Nuž, vďaka za Dar, daný ku pomoci,
v Dieťati – Kristu všetkým daný.
Len pomôž, Bože, nech nás zloba nezaskočí-
A spásu nevyrve nám z našich dlaní.

Naďalej, Bože, len do Tvojej moci
sa porúčame, riaď nás mocne sám.
Ty každodenne buď nám nápomocný.
Srdcia zmeň na chrám, kde je Kristus Pán.

Komentovať