Zlatica Oravcová – Hviezdy lásky

Zlatica Oravcová – Hviezdy lásky

Výšiny k zemi skláňajú sa,
zem výšinám je poddaná –
anjelov voje spievať musia
na brehoch rieky Jordána!

Srdce je túžob zlatá baňa,
tým zlatom mieri ku hviezdam –
nebeský Pán sa k zemi skláňa,
poteší mocne tu i tam!

Dôvery kľúčom šťastné dieťa
otvára baňu dokorán –
a hviezdy lásky jasne svietia
z nebeských očí … tu je Pán!

Komentovať