Kristína Royová – Položil sa v jasliach

Kristína Royová – Položil sa v jasliach

Položil sa v jasliach, ako dieťa, Pán,
ktorého ruky držia svet,
ktorého na povel hviezdy svietia,
ktorého hlas riadi víchra let!
Ježiš, vládca neba, obetoval Seba
za mňa i za Teba! Sláva, česť Mu buď!

Už sú túžby otcov naplnené,
prešiel Sílo, jasný Messiáš!
Zajasajte srdca utrápené,
spásu nesie nebeský Hosť váš.
Ježiš, svetlo neba, obetoval Seba
za mňa i za Teba! Sláva, česť Mu buď!

Komentovať