Zlatica Oravcová: Tvoj Betlehem

Zlatica Oravcová: Tvoj Betlehem

Tam v Betleheme – v Dome chleba,

Nad nímž sa skvie hviezdny jas –

Boh svoju lásku dáva z neba,

Tá láska chce sa zrodiť v nás!

Pokojom Vianoc vo tmách blčí…

Veleba nebies – hladká zem…

A duša v sladkej bázni mlčí,

Keď do Betlehema putujem! –

Kristova láska pokoj hlása

 A mierom dýcha celá zem –

A duša vďakou zachvieva sa:

Tvoj chcem byť, Pane, Betlehem!

Komentovať