Jozef Gašparík-Leštinský – Advent

Jozef Gašparík-Leštinský – Advent

Už sa blíži príchod spásy
všetkým sveta národom:
príde koniec všetkým krivdám,
pokúšeniam a svodom.

Príde Kristus — On rozrumí,
zničí ríšu satana
a celému svetu sám Boh
predstaví Ho za Pána.

Ó príďže, Ty spáso večná,
i nám biednym daj, čo máš:
vysvoboď nás, vymaň, vykúp
a spas celý národ náš!

1898

Komentovať