Oznam z GBÚ:Personálne zmeny v ECAV

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

  •  02.12.19
  •   Referát ľudských zdrojov, personálne oddelenie
  •   Z GBÚ
Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 11. 2019 – do 01. 12. 2019

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Michal Zajden, PhD. (námestný farár v CZ Banská Bystrica-Radvaň) – do CZ Banská Bystrica – Radvaň, ZVS – ZD, (voľba dňa: 06. 10. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 22. 10. 2019) 
Mgr. Ľuboš Činčurák (zborový farár v CZ Kuková – ŠZS – VD) – do CZ Stará Turá, POS – ZD (voľba dňa:13. 10. 2019, právoplatnosť voľby dňa:28. 10. 2019)

Za zborových farárov boli znovu zvolení:
Mgr. Janka Uhlíková, zborová farárka v CZ Nové Zámky; DNS – ZD (voľba dňa: 22. 09. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 08. 10. 2019)
ThDr. Branislav Dolinský,zborový farár v CZ Piešťany; BAS – ZD (voľba dňa: 18. 08. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 03. 09. 2019) 

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Anna Činčuráková – Tipulová (námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Kuková – ŠZS-VD) – od 01. 11. 2019 námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Stará Turá (POS – ZD)
Mgr. Ľubica Sobanská (zborová farárka v CZ Slovenská Ves – TAS) – od 10. 11. 2019 námestná farárka podľa CZ č. 11/1994, §8, bodu 3
Mgr. Jaroslav Otepka, zborový farár v CZ Važec (LOS – VD) – od 10. 11. 2019 námestný farár v CZ Važec
Mgr. Ján Bakalár, zborový farár v CZ Prešov (ŠZS – VD) – od 01. 12. 2019 námestný farár na kaplánskom mieste v CZ Poprad (TAS – VD)
Mgr. Mario Činčurák, zborový farár v CZ Liptovská Kokava (LOS – VD) – od18. 10. 2019 námestný farár v CZ Liptovská Kokava

Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD. – oprava: menovaná dňom 01. 10 2019 za kaplánku na farárske miesto do CZ Plavé Vozokany (DNS – ZD)
Mgr. Višňa Tóthová, (kaplánka na faráskom mieste v CZ Dudince – HOS) – menovaná od  05. 10. 2019 za seniorálnu kaplánku HOS (ZD)
Mgr. Jakub Ferko, kaplán v CZ Pozdišovce (ŠZS) – menovanýdňom 01. 11. 2019 za kaplána do CZ Kuková (ŠZS – VD)
Mgr. Ivan Klinko, menovaný za kaplána do CZ Nové Mesto nad Váhom – od 01. 12. 2019 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Kuková od 04. 11. 2019 – Mgr. Tomáš Valašík,zborový farár  v CZ Chmeľov

Nástup na materskú dovolenkuoznámili:
Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Banská Štiavnica  –  dňom 12. 12. 2019

Skončenie pracovného pomeru oznámili:
Mgr. Monika Černeková, námestná farárka v CZ Myjava– dňom 31. 01. 2020

Spracované podľa doručeného materiálu.

2 Komentáre k “Oznam z GBÚ:Personálne zmeny v ECAV

Komentovať