Modlitby a zbierka pre pozostalých v Prešove

Tragédia v Prešove

Tesne popoludní vybuchol plyn v jednej z bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Tragédia si vyžiadala už aj obete na životoch. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny bisku Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman spolucítia s bolesťou pozostalých a zranených. V modlitbách pre nich vyprosujú silu zvládnuť smútok a obavy o budúcnosť. Nech sa Hospodin skloní k všetkým trpiacim a zahrnie ich svojou milosťou.

Generálne presbyterstvo, ktoré práve teraz zasadá, hlasovalo o schválení zbierky členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prosíme teda ochotných darcov, aby svoj milodar posielali na oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400

Nech všetkých darcov požehná Pán. 

3 Komentáre k “Modlitby a zbierka pre pozostalých v Prešove

 1. lubo batka st

  K výzve našej ECAV by som rád pripojil aj môj osobný návrh:

  Keďže sú mimoriadnym spôsobom zasiahnuté mnohé rodiny, ktoré patria do komunity mesta Prešov, dotknuté bude aj samotné mesto Prešov. Od neho sa v prvom rade bude očakávať všestranná pomoc. Musí byť najmä dvojaká:

  1.finančná pomoc rodinám
  – je nutná a v prospech toľkých rodín treba konať okamžite

  2. doznievanie smútku a bolesti poznačí nastávajúce sviatky radosti, Vianoce, ale aj nádeje v novom roku 2020.

  K finančnej pomoci by sa mali solidárne pripojiť najmä ostatné mestá ( a mestečká) a to tak, aby neorganizovali silvestrovské, alebo novoročné ohňostroje.

  Ak už nie je vyhlásený deň-dva štátneho smútku za nevinné obete – odpadnúť by mali aspoň tradičné megalomanské ohňostroje a ušetrené prostriedky miest poskytnuté solidárne PREŠOVU!

  Zdvorile sa obraciam na magistráty miest, aby zvážili tento návrh a prejavili takýmto spôsobom – stíšením a ušetrenými prostriedkami humánnosť a solidaritu!
  Ľubomír Batka st.

Komentovať