Deti z Černobyľu v Nemecku

Na pozvanie seniorátu Pirna Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Saska pricestovalo 4. januára t.r. do Cirkevnej zotavovne Reimer -Mager v Rosenthale v Saskom Švajčiarsku 25 žiakov -obetí jadrového ožiarenia.Deti  vo veku 7-13 rokov sú z oblasti Černobyľa,Bielorusko a prišli na trojtýždňový ozdravný pobyt. O deti sa bude starať učiteľka, lekárka, tlmočníčka, dve opatrovateľky. V programe detí sú aj vianočné bohoslužby s biskupom tejto cirkvi J.Bohlom a ekumenické bohoslužby 16. januára,keďže deti sú zväčša pravoslávneho vyznania. Ev.cirkev v Sasku tieto ozdravné pobyty pre deti z Černobyľského okolia organizuje od roku 1992.

(www.evlks.de)

Komentovať