Vincent Blažko – Adventná prosba

Už prvé svetlo zažalo sa
a klonia sa ku nám nebesá.
Príď, Kriste, svetlo sveta,
veď na zemi vládne mrákota.

Tak v piesni voláme k Tebe
a naše vzdychy prosebné
prerážajú nebeskú klenbu,
aby si odňal Kainovskú kliatbu.

Príď, Pane, boľavá zem Ťa volá,
veď, kto príkoria a mraky zdolá,
ak nie Ty, vytúžený Mesiáš,
Ty večný Radca a Záchranca náš!

Príď ku nám, Tvoj ľud Ťa čaká,
veď zvodcov a diabla sa ľaká,
príď a prines lásku z neba,
veď je potrebná ako krajec chleba.

Príď, Pane, Betlehem je všade,
nech život ľudský neľpie na náhode,
ale v Tebe má svoj večný cieľ,
veď Ty si Baránok a Spasiteľ.

Príď, Pane, príď, Láskavý, k nám,
do našej cirkvi, k našim rodinám. Amen.

Komentovať